UNAVAILABLE Electronic book İstanbul Bİblİyografyası

İstanbul Bİblİyografyası — Ebook

2000-2013

Author : Eda Güçlü
Publication : 2014-12-15
Language : Tϋrkçe
Pages : 216
Publisher : Institut français d’études anatoliennes
Collections : La Turquie aujourd’hui
ISBN : 9782362450129
Categories : Social science / Sociology / Urban

İstanbul bibliyografyası 2000-2013, neredeyse on beş sene önce, yine aynı yayın dizisinden Ekim 2000’de çıkmış 4 numaralı İstanbul Megapolü. 1960-2000 (http://books.openedition.org/ifeagd/125) dosyasını akla getiriyor. İki sayı arasındaki belirgin kalınlık farkı, İstanbul hakkındaki araştırmaların 2000 senesinin başından itibaren önem kazanmasıyla kısmen ilgilidir. Öte yandan da 2000li yılların ilk on senesinde kentsel dönüşüm gibi büyük projelerin hızlanması, mimari ve şehircilik alanında olduğu kadar bazen ağır ve şiddetli olabilen müdahalelerin doğurduğu toplumsal hareketler de dikkatleri İstanbul’a çevirmiştir. Ayrıca 2000li yılların ilk on senesini yeni kuruluşlarca İstanbul hakkında geliştirilen muhafazakar bir bakış damgalamıştır. O zamana kadar İstanbul hakkında üretilmiş bilimsel işlerin üzerinde az durduğu mahalleler, “anıtlar”, dönemler, sosyal gruplar ve figürler hakkında yapılmış çalışmaların kaynağında böylesi bir bakış yatmaktadır. Son olarak, 2000 tarihli dosyanın girişinde göndermede bulunduğumuz, Şirin Tekeli'nin deyimiyle, “Türk Toplumu'nun kaybettiği değerler dizisi”nin, bu etkileyici kaynakçanın da gösterdiği gibi, yeniden edinilme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu da tarihi, çevreyi, toplulukları ve göz ardı edilmiş mekanları sahiplenerek gerçekleşmesini sürdürmektedir. İşte bu yüzden, Türkiye'deki akademik üretimi takip edemeyen kesim için, IFEA'nın gözlem merkezleri aracılığıyla, Avrupa araştırmacılığı tarafından ciddi şekilde değerlendirilmesi gereken verileri daha görünür ve ulaşılır kılması büyük önem taşımaktadır.

Offer details

File format Protection 7switch's services
ePub Watermark None
Mobipocket Watermark Send-to-Kindle
PDF Watermark None
Web version None

Comments

Unavailable